Chính sách Giao hàng

Thông tin về cách thức giao hàng

Tại Tp Hồ Chí Minh - An Phúc Xưa đang miễn phí giao hàng tại nhà sau đó thu tiền với hầu hết cả các sản phẩm

Đối với khách hàng ngoài khu vực TP Hồ Chí Minh - An Phúc Xưa cũng áp dụng miễn phí giao hàng với hầu hết các sản phẩm (Giao hàng tại nhà với thời gian từ 2 đến 6 ngày tất cả các tỉnh thành phố) và không bao gốm lắp đặt.

Lưu ý: Để đơn hàng Quý khách đặt trên Website hoàn thành chính xác và nhanh hơn, quý khách vui lòng gọi điện đến 0847268999 để xác nhận đã đặt hàng!

Xin cảm ơn!

Sản phẩm mới có
Xem tất cả